Raspored kurseva za februar 2021.

08.02.2021. CCD- Ships chief cook onboard                        09.02.2021. B2- Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training A-VI/1                                                                          11.02.2021. UMČ/B- Upravljač motornim čamcem kategorije B 15.02.2021. B21-26- Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu-Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training… A-V/2                                                          17.02.2021. B42- Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu– Security awareness training for all seafarers A-VI/6-2 22.02.2021. B2- Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training A-VI/1                                                                    27.02.2021. B43- Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda– Security Training for seafarers with designated security duties A-VI/6-2                                                                27.02.2021. B21-26- Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu-Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training… A-V/2