YS- Obuka za stjuardese/stjuarde na jahti

Osnovne informacije: Obuka za stjuardese/stjuarde na jahtiYS- Yacht stewardess training

Trajanje kursa: Kurs za YS- Yacht stewardess training traje 3 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Kurs za stjuardese/stjuarde za jahte bolje će vas pripremiti za industriju i naučiti vas nekim osnovnim
veštinama . Ovaj kurs je koristan za ljude koji nemaju osnovne veštine i koji nisu upoznati sa radom
na brodu kao i one koji žele da unaprede svoje znanje i poboljšaju svoju šanse pri zaposlenju. Može
se grupisati sa osnovnim kursevima i ponuditi kao kombinovani paket obuke.