B6B – ARPA (radni nivo)

Osnovne informacije: B6B – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja
(radni nivo) – Radar observation and plotting and use of arpa system (operational level).

Trajanje kursa: Kurs za B6A sertifikat traje 50 sati (5 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B6B brevet (Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja/
radni nivo) – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Polaznici će po završetku kursa biti osposobljeni da: upotrebljavaju radar/ARPA uređaj, primenjuju
mere sigurnosti pri uključivanju uređaja, da poznaju osnovne karakteristike koje utiču na upotrebu
uređaja kao i faktore koji utiču na tačnost određivanja pozicije. Osposobljeni su da određuju poziciju
broda pomoću radara, za upotrebu paralelnog indeksiranja u radarskoj navigaciji, za primenu pravila
o izbegavanju sudara u na moru ili položaja plovnih objekata u opasnoj zoni broda.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sistema,
 Uključivanje i podešavanje radara prema uputima proizvođača,
• Ručno radarsko ucrtavanje (Plotiranje),
 Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe,
• Upotreba radara u izbegavanju sudara ili položaja opasnih blizina,
 Opis ARPA sistema,
 Rad s ARPA sistemom.

Što je plotiranje?
Radari tipa ARPA vrše automatsko plotiranje i operator (oficir na straži može videti sve potrebne
elemente poduzimanje manevra izbegavanja sudara. Međutim i ”obični” navigacijski radari mogu se
efikasno koristiti za izbegavanje sudara, ali za relativno manji broj ciljeva (2 do 4), što zavisi od
uvežbanosti operatera. Ovaj problem se rešava na manevarskom dijagramu ili radarskom dijagramu
koristeći uglavnom relativnu metodu rešavanja problema. To se naziva PLOTIRANJE.
Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe

Određivanje pozicije pomoću radara
Pozicija broda istovremenim merenjem dve ili više udaljenosti,
Pozicija broda istovremenim smeranjem dve ili više smerova (azimuta ili pramčanih uglova),
Pozicija broda kombinacijom smera i udaljenosti,
Identifikacija nepoznatih objekata,
Približavanje obali.

Upotreba paralelnog indeksa (PI)
 Dovođenje broda na tačku sidrenja,
 Tačka promene kursa i međutačka.

Opis ARPA sistema
ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) je kompjuterizovani radarski sistem za automatsko ucrtavanje i
izbegavanje sudara.
Temeljna prednost ARPA radara u odnosu prema klasičnom je u obradi podataka o otkrivenim
objektima.

Prednosti su višestruke, a sve se mogu klasifikovati u dve vrste:
 Prednosti vezane za kvalitetu slike,
 Prednosti vezane za ARPA sistem kao izvor navigacijskih podataka.

Opasnosti od prekomernog pouzdavanja u ARPA uređaj
Radar ARPA je od izuzetne pomoći svakom časniku palube u vršenju straže, jer brzo i lako otkriva
objekte na moru, daje elemente njihovog kretanja, te upozorava na mogućnost sudara. To naročito
dolazi do izražaja u uslovima slabe vidljivosti.
Međutim, kako god radar ARPA bio koristan, pomorac se ni u kojem slučaju ne sme osloniti samo na
njega, jer ARPA je ipak samo pomoćno sredstvo za vođenje navigacije.

Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (radni nivo) je pomorska obuka u skladu sa
odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže
pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW
Konvencija)
.