FH – Higijena hrane

Osnovne informacije: Higijena hraneFH – Food Hygiene

Trajanje kursa: Kurs za FH – Food Hygiene traje 1 dan.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Naša obuka o higijeni i sigurnosti hrane smanjuje šanse za kontaminaciju hrane ili trovanje hranom,
štiteći javnost i vašu reputaciju. Sertifikat o sigurnosti hrane je kurs koji vas priprema za sigurno
rukovanje hranom na jahtama i plovilima , pokrivajući sve aspekte pripreme, rukovanja i skladištenja
hrane.