CLNR-Člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (čistač)

Osnovne informacije: CLNR -Člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju
(čistač) (STCW A-III/4) – Ratings Forming Part of Engineering Watch.

Trajanje kursa: Kurs za CLNR-Čistač sertifikat traje 24 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: CLNR -Člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (čistač)
(STCW A-III/4)– ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:

Vrše poslove straže koji odgovaraju dužnostima članova posade koji su deo straže u
mašinskom odeljenju,

Održavaju ispravnost nivoa vode i pritiska pare u kotlovima,

Rade sa opremom u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja i primenjuju postupke u slučaju
opasnosti ili vanrednog stanja.

CLNR-Čistač je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke,
izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama
(uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).