Svi kursevi

Kategorija kursa   Naziv kursa
STCW SIGURNOST / MEDICINA 1. B2Osnovna bezbednost na brodu
2. B12Napredno gašenje požara
3. B17Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog
4. B18Rukovanje brzim spasilačkim čamcem
5. B19Prva medicinska pomoći
6. B20Medicinska briga
7. B21-26Mere bezbednosti na putničkom brodu
8. B32Oficir odgovoran za sigurnost broda
9. B42Sigurnosti na brodu
10. B43Poslovi koji se odnose na sigurnosti broda/Dužnost
11. B48Zaštita morske sredine
STCW OBNOVA / REFRESH 12. B2ROsnovna bezbednost na brodu
13. B19RPrva medicinska pomoći
14. B20RMedicinska briga
15. B17RRukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog
16. B12RNapredno gašenje požara
OSNOVNA OVLAŠĆENJA 17. ERMČlana posade koji čini deo plovidbene straže (mornar palube)
18.
OSPomorac u službi palube-(Kormilar)
19.
CLNRČlana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju(čistač)
20.
OLROsposobljenog pomorca u službi mašine (mazač)
21.
CETOČlana posade za elektrotehniku
SIMULATOR I RADIO SLUŽBA 22. B6A-Radar
23. B6B-ARPA (radni nivo)
24. B6C-ARPA (upravljački nivo)
25. B9-GMDSS radio operater sa opštim ovlašćenjem
26. B10-VHF DSC radio
27. B11GMDSS radio operater sa ograničenim ovlašćenjem
28. B44ECDIS
LJUDSKI RESURSI 29. B45-Simulator broda i timski rad i upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu- BRM
30. B46-Upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju-ERM
31. B47A-Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada(radni)- LTOL
32. B47B-Rukovođenje,upravljanje posadom i unapređenje timskog rada(upravljački) -LTML
TANKERI 33. B13A-Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija
34. B13B-Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova
35. B14-Rad na tankerima za prevoz nafte
36. B15-Rad na tankerima za prevoz tečnih gasova
37. B16-Rad na tankerima za prevoz hemikalija
38. B27-Rad sa opasnim teretima
OFICIRI MAŠINE I ELEKTRONIKE 39. OE7M-Oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom -750 kW ili više
40. CE3-Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom – 3000 kW ili jačim
41. 2ER-Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom – 3000 kW ili jačim
42. CE7/3-Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom -750 kW do 3000 kW
43. 2E7/3-Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom -750 kW do 3000 kW
44. ETO-Oficir za elektrotehniku
OFICIRI PALUBE 45. C05/3-Prvi oficir palube na brodu od 500 BT do 3000 BT
46. CO3-Prvi oficir palube na brodu od 3000 BT ili većem
47. M5/3-Zapovednik broda od 500 BT do 3000 BT
48. M3-Zapovednik broda od 3000 BT ili većem
49. ON5M-Oficir plovidbene straže na brodu od 500 Bt ili većem
ELEKTRONIKA 50. B49A-Visoki naponi (simulator)–radni -eto
51. B49B-Visoki naponi ( simulator)- upravljački –eto
52. BE-Basic Electronics
OSTALO 53. PC/B-Polar Code – radni nivo
54. PC/A-Polar Code – napredni nivo
55. SST- ISPS Code Familiarization
56. APC-Anti-Piracy Training
57. RARisk Assessment Course
58. MAIIA-Marine Accident and Incident Investigation & AnalysiS
59. FOC-Forklift Operator course
60. MARLINS / engleski
JAHTE 61. YMAVoditelj jahte A kategorije do 100BT (skiper)
62. CCDGlavni brodski kuvar
63. FBHrana i piće
64. FH–Higijena hrane
65. YS-Obuka za stjuardese na jahti
66. SC– Kuvar na superjahti-napredna obuka
67. SYDH-Obuka za mornara palube na superjahti
68. B18Rukovanje brzim spasilačkim čamcem
69. BSRMT-Osnovna obuka pomorstva i upravljanja RIB čamcima
ČAMCI 70. UMČ/AObuka za unapređivanje znanja upravljača čamcem A kategorije
71. UMČ/B-Obuka za unapređivanje znanja upravljača čamcem B kategorije
72. Day Skipper-uskoro
73. Powerboating Level 1-uskoro
74. Powerboat Handling Level 2-uskoro

Prijavite se u Centar za pomorce i brodarce