SST- ISPS Code Familiarization

Osnovne informacije: SST- ISPS Code Familiarization

Trajanje kursa: Kurs za SST- ISPS Code traje 2 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Ovaj kurs pruža sigurnosno znanje za sve ostalo osoblje broda, uključujući zaposlene koji nemaju
sigurnosne zadatke. Obuka celokupnog osoblja je zahtev ISPS kodeksa, ne samo za ličnu sigurnost,
već i za sigurnost drugih osoba i brodova ili objekata.

Teme:
Međunarodna politika pomorske sigurnosti i odgovornosti vlade, kompanija i kandidata,
Postupci primene plana zaštite brodova,
Izveštaji o bezbednosnim incidentima,
Postupci za reagovanje na bezbednosne pretnje ili narušavanja bezbednosti.

Kurs je poželjan za sve zaposlene ili osobe angažovane na morskom brodu od kojih se zahteva da se
pridržavaju odredbi Međunarodnog zakona o bezbednosti brodova i lučkih objekata.