B10 – VHF DSC radio

Osnovne informacije: B10 – VHF DSC radio operator

Trajanje kursa: Kurs za B10 traje 2 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B10- VHF DSC radio operater – ima trajanje za period od 5 godina od dana
izdavanja.

Cilj obuke:
Kurs za pomorski radio kratkog dometa (SRC) minimalna je kvalifikacija potrebna za upravljanje
pomorskom VHF radio opremom na brodu .To uključuje fiksnu i ručnu opremu sa i bez digitalnog
selektivnog pozivanja (DSC).

Teme:
 rutinski rad morskog VHF radija, uključujući digitalno selektivno pozivanje
tačni VHF kanali (frekvencije) koji se koriste za svaku vrstu komunikacije,
postupci u slučaju nevolje, hitne pomoći i medicinske pomoći,
od brod do obale komunikacija,
praktična upotreba pomorskih VHF DSC radio stanica,
globalni pomorski sistem za pomoć i nevolje (GMDSS),
radio-farovi za indikaciju položaja u nuždi (EPIRB),
transponderi za pretragu i spašavanje (SART).