OE7M – Oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom -750 kW ili više

Osnovne informacije: OE7M – Oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom
pogonske snage od 750 kW ili više– Officer in charge of an engineering watch/ 750 kW- or more.

Trajanje kursa: Kurs za OE7M sertifikat traje _ sati ( _ dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: OE7M – Oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske
snage od 750 kW ili više – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj model kursa ima za cilj ispunjavanje obaveznih minimalnih zahteva za znanje, razumevanje i
stručnost u tabeli A-III / 1 STCW.

kod za funkcije,

brodsko mašinstvo,

elektrotehniku, elektroniku i automatsko upravljanje,

održavanje i popravka,

kontrola rada na brodu i briga za lica na brodu na radnom nivou.

OE7M- Oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više je pomorska
obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje
brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).