B20R- Obnova- Medicinska briga

Osnovne informacije: B20R – Obnova vođenje medicinske brige na brodu – Refresh Medical care
(STCW A-VI/4-2)

Trajanje kursa: Kurs za B20R sertifikat traje 13 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B20 brevet (Vođenje medicinske brige na brodu) – na osnovu obnove opet ima
trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Obnavljanje znanja pružanja medicinske pomoći bolesnicima ili povređenima po zadovoljavajućim
standardima medicinske nege dok su na brodu.
Teme:
Prva pomoć,
Nege o unesrećenim,
Nega,
Bolesti,
Zloupotreba alkohola i droga,
Nega zuba,
Ginekologija-trudnoća i porođaj,
Medicinska nega o spašenim osobama uključujući pogibiju-hipotermiju i izlaganje hladnoći.

Obuka je teoretska.

Vođenje medicinske brige na brodu je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija).