B44 – ECDIS

Osnovne informacije: B44-Sistem za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija
Electronic chart diplay and information system /ECDIS.

Trajanje kursa: Kurs za B44 sertifikat traje 40 sati (4 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B44 brevet (Sistem za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija) –
ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Korišćenje ECDIS-a radi održavanja bezbednosti plovidbe. Održavanje bezbedne plovidbe korišćenjem
ECDIS-a i povezanih sistema za plovidbu kako bi se pomoglo pri donošenju zapovedničkih odluka.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Savladavanje rukovanja ECDIS – opreme što podrazumeva upotrebu navigacijskih funkcija i
procenu svih relevantnih informacija te preduzimanje ispravne akcije u slučaju neispravnog
rada sistema.
 Upoznavanje potencijalnih grešaka prikazanih informacija/podataka i grešaka u interpretaciji
prikaza na interfejsu.
Pojašnjavanje zašto se ECDIS ne sme prihvatiti kao jedino pouzdano sredstvo za navigaciju.
 Mogućnosti reprodukovanja zapisa ECDIS-a radi pregleda i planiranja putovanja, kao i
pregleda funkcija sistema.
 Pojašnjavanje zašto se ECDIS ne sme prihvatiti kao jedino pouzdano sredstvo za navigaciju.

Electronic chart display and information system (ECDIS)
ECDIS podrazumeva navigacijski sistem koji sa adekvatnim rezervnim sistemom može biti prihvaćen
kao ekvivalentna zamena ažuriranim papirnatim kartama, a koje zahteva pravilo V/27 SOLAS –
konvencije. Sistem ECDIS prikazuje, na svom monitoru, odabrane informacije iz baze podataka
(system electronic navigation chart – SENC) zajedno sa pozicijom broda i ostalim informacijama sa
priključenih senzora, a u svrhu pomoći planiranja i nadzora plovidbe navigatoru.
Sistem upotrebe elektroničkih karata automatizuje postupak dobijanja pozicije broda i njegovog
prikaza na interfejsu sistema. U ECDIS – u izračun i prikaz broda preuzima računar koje na osnovu
informacija u svojoj bazi podataka i trenutnih informacija s priključenih senzora/uređaja gotovo
istovremeno izračunava i prikazuje poziciju broda na elektroničkoj navigacijskoj karti. Korištenjem
ECDIS-a pomorac neće kasniti u proceni sigurnosti broda i plovidbe te će imati više vremena za
donošenje odluka i provođenje manevra ako je potreban. Sistem ECDIS će automatski generisati
alarme i tako upozoriti navigatora na potencijalnu opasnost što je dodatna kvaliteta sistema, jer to
radi vremenski puno pre nego što opasnost zapreti brodu.

ECDIS – Sistem za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija je po morska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca,usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).