FOC- Forklift Operator course

Osnovne informacije: FOC – Forklift Operator – Operater viljuškarom

Trajanje kursa: Kurs za FOC traje 2 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Obuka za rukovaoca viljuškarom pokriva opasnosti povezane sa radom viljuškara za rukovaoca i
druge ljude. Na ovom kursu obuke za rukovaoce viljuškarima razmatraju se opasnosti, uključujući
opremu za viljuškare, opasnosti od materijala, životne sredine i procesa.
Naš kurs za viljuškara i obuku na mreži upoznaje vozače i rukovaoce sa rizicima i opasnostima
vezanim za viljuškar, zakonskim odgovornostima rukovaoca viljuškarom i pruža potrebna znanja da bi
postali kompetentan rukovalac viljuškarima.