B49B-Visoki naponi-upravljački–eto

Osnovne informacije: B49B- Visoki naponi (Upravljački nivo) – High Voltage – Management Level

Trajanje kursa: Kurs za B49B traje 3 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Polaznici koji uspešno završe kurs steći će neophodna znanja vezana za rad sa brodskom
visokonaponskom opremom sa posebnim naglaskom na rad na bezbedan način, postupke koji treba
slediti pre, tokom i posle svakog rada sa visokim naponom. Takođe, po završetku kursa, polaznici bi
trebalo da budu upoznati sa bezbednosnim zahtevima potrebnim za visokonaponske instalacije,
uključujući opasnosti povezane sa visokim naponom.

Pri visokom naponu (nivo upravljanja – B49B), pored već pomenutih kompetencija, učesnici rade na
sigurnosnim procedurama:

procena rizika,

izdavanje radne dozvole,

dozvole za ispitivanje postrojenja visokog napona na brodu.

Kurs je namenjen višim oficirima u mašini sa komandnom odgovornošću.

Kurs visokog napona.Kurs je namenjen članovima brodske posade sa opremljenim električnim instalacijama napona preko 1000V koji plove u svojstvu ETO, i u svojstvu 1. i 2. oficira motora. Kurs postaje obavezan obnovom glavnog sertifikata od 01.01.2017.