CETO-Člana posade za elektrotehniku

Osnovne informacije: CETO – Člana posade za elektrotehniku (STCW III/7) – Electro Technical Rating.

Trajanje kursa: Kurs za CETO-Člana posade za elektrotehniku traje 60 sati (6 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: CETO- Člana posade za elektrotehniku (STCW III/7) – ima trajanje za period od 5
godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:

 Bezbedno upotrebljavaju električnu opremu,
 Daju doprinos praćenju rada sa električnim sistemima i mašinama,
 Vrše održanje i popravke na brodu na pomoćnom nivou,
Rukuju zalihama,
 Preduzimaju i primenjuju mere predostrožnosti za sprečavanje zagađenja morske sredine,
Preduzimaju i primenjuju mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

CETO- Člana posade za elektrotehniku je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).