B17R- Obnova -Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog

Osnovne informacije: B17R-Obnova rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem osim
brzog spasilačkog čamca – Refresh Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast
Rescue Boat (STCW A-VI/2-1)

Trajanje kursa: Kurs za B17R sertifikat traje 20 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B17 brevet (Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog) na osnovu
obnove opet ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Obnoviti znanje polaznika za spuštanje,komandovanje spasilačkim čamcem ili čamcem za spašavanje
u hitnim situacijama u saglasnosti sa sekcijom A-V1/2 STCW koda.
Teme:
 Upravljanje čamcem za spašavanje ili spasilačkim čamcem tokom i nakon porinuća,
• Rukovanje motorom čamca za spašavanje,
• Upravljanje preživelima i čamcem za spašavanje nakon napuštanja broda,
 Upotrebu uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i
pirotehniku,
 Pružanje prve pomoći preživelima.

Obuka je teoretska.

Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).