SYDH – Obuka za mornara palube na superjahti

Osnovne informacije: Obuka za mornara palube na superjahti – SYDH- Superyacht deckhand training

Trajanje kursa: Kurs za SYDH- Superyacht deckhand training traje 5 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Kurs ima za cilj da polaznici nauče neke od osnovnih veština potrebnih za rad na palubi, kao što su;
brušenje, farbanje, lakiranje, ribanje paluba i pranje. Dužnosti palube uključuju održavanje
spoljašnjosti i opreme palube čiste i izvrsno održavane, pomoć stražarskim i navigacijskim
dužnostima, procedurama pristajanja i pružanje usluga gostima .Ovi kursevi su korisni za
podučavanje osnovnih veština održavanja palube i za pripremu posade palube za njihov prvi posao.
Međutim, to nisu priznate kvalifikacije i ove veštine se mogu naučiti „svakodnevno“. Ako niste bili
izloženi industriji ni od strane prijatelja ni porodice, preporučujemo vam pohađanje kursa.