B12R-Obnova-Napredno gašenje požara

Osnovne informacije: Obnova napredno upravljanje gašenjem požara–Refresh Advance Fire Fighting
(STCW VI/3)

Trajanje kursa: Kurs za B12R sertifikat traje 16 sati (2 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B12 brevet (Upravljanje gašenjem požara) – na osnovu obnove opet ima trajanje za
period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj kurs pruža kandidatima priliku da obnove znanja u naprednom upravljanju gašenja požara u
saglasnosti sa odredbama sekcije A-VI/3 STCW koda. Naglasak obuke je na organizaciji, taktici i
komandovanju (upravljanju gašenja požara).
Tema:
Uvod – načela sigurnosti,
Teorija gorenja,
Nadzor požara na brodovima,
Organizacija protivpožarne zaštite na brodovima,
Uvežbavanje pomoraca za gašenje požara,
Postupci gašenja,
Pregled i popravak vatrogasnih sredstava i opreme,
Opasnosti pri gašenju požara,
Prva pomoć,
Istraživanje požara i izveštavanje,
Pokazni slučajevi,
Pregled i završna procena.

Obuka je teoretska.

Napredno gašenje požara je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje
obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i
dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).