FB – Hrana i piće

Osnovne infromacije: Hrana i piće – FB – Food and beverage

Trajanje kursa: Kurs za FB – Food and beverage traje 2 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Ovaj kurs pruža detaljan vodič kroz način organizovanja hrane i pića na savremenom brodu/jahti za
krstarenje.
Teme:
Način na koji su hrana i piće organizovani na savremenom brodu,
Upravljački izazovi koji uključuju obezbeđivanje hrane i pića,
Složenosti u vezi sa pružanjem hrane i pića na brodovima za krstarenje,
Uloge koje preuzimaju zaposleni u ovoj oblasti,
Svrhe različitih izbora obroka i lokala na brodu za krstarenje,
Razumevanje principa određivanja cena,
 Itd.