Raspored kurseva za januar 2021.

11.01.2021. B2-Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training A-VI/1
13.01.2021. B42- Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu– Security awareness training for all seafarers A-VI/6-1 15.01.2021. B21-26- Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu-Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training… A-V/2
15.01.2021. B32- Oficir odgovoran za sigurnost broda– Ship Security Officer –(STCW A-VI/5)
19.01.2021. B2- Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training A-VI/1
25.01.2021. B21-26- Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu-Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training… A-V/2
27.01.2021. B42- Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda– Security Training for seafarers with designated security duties A-VI/6-2
28.01.2021. B42- Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu– Security awareness training for all seafarers A-VI/6-1
28.01.2021.  Zaštita morske sredine – Marine Environmental Awareness