B17- Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog

Osnovne informacije: B17- Rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem osim brzog
spasilačkog čamca –Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat (STCW
A-VI/2-1).

Trajanje kursa: Kurs za B17 sertifikat traje 28,5 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija / 18 godina.

Trajanje breveta: B17 brevet (Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog) – ima trajanje
za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike: za spuštanje komandovanje spasilačkim čamcem ili čamcem za spašavanje u
hitnim situacijama u saglasnosti sa sekcijom A-V1/2 STCW koda.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
• Upravljanje čamcem za spašavanje ili spasilačkim čamcem tokom i nakon porinuća,
 Rukovanje motorom čamca za spašavanje,
• Upravljanje preživelima i čamcem za spašavanje nakon napuštanja broda,
 Upotrebu uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i
pirotehniku,
• Pružanje prve pomoći preživelima.

Konstrukcija brodice za spašavanje i spasilačke brodice
Prema konstrukciji čamce za spašavanje delimo na: otvorene čamce za spašavanje, delimično
zatvorene čamce za spašavanje i potpuno zatvorene čamce za spašavanje. Amandmanima SOLAS
konvencije iz 1983. (na snazi od 01. 07. 1986.) delimično zatvoreni čamci obavezni su na putničkim, a
potpuno zatvoreni čamci na teretnim brodovima.

Rukovanje spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne
konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978.
godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.