B18-Rukovanje brzim spasilačkim čamcem

Osnovne informacije: B18-Rukovanje brzim spasilačkim čamcem – Proficiency in Fast Rescue Boats
(STCW A-VI/2-2).

Trajanje kursa: Kurs za B18 sertifikat traje 24 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B18 brevet (Rukovanje brzim spasilačkim čamcem) – ima trajanje za period od 5
godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike: za spuštanje i komandovanje brzim spasilačkim čamcem u hitnim situacijama u
saglasnosti sa sekcijom A-V1/2 STCW koda.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod,
 Obeležja brzih spasilačkih čamaca,
• Spuštanje i podizanje,
• Rukovanje brzim čamcima,
• Mere lične zaštite,
• Načini komunikacija,
 Poriv čamaca za spašavanje,
 Održavanje čamaca i njihove opreme,
 Praktična vežba i procena.

Rukovanje brzim spasilačkim čamcem je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.