B48-Zaštita morske sredine

Osnovne informacije: B48-Zaštita morske sredine-Marine Environmental Awareness.

Trajanje kursa: Kurs za B48 sertifikat traje 8 sati (1 dan).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B48 brevet (Zaštita morske sredine) – ima trajanje za period od 5 godina od dana
izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:
Poštuju postupke za kontrolu brodskih delatnosti i osiguranje usklađenosti sa zahtevima MARPOL- a.
Primenjuju mere kojima se osigurava očuvanje pozitivnog ekološkog ugleda.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
Sprečavanje zagađivanja morske okoline i postupci protiv zagađenja,
• Poznavanje mere opreza koje je potrebno poduzeti radi sprečavanja zagađenja morske
okoline,
Postupci u slučaju zagađenja i sva s time povezana oprema,
 Važnost proaktivnih mera zaštite morskog okoliša.

Zaštita morske sredine je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje
obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i
dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).