Raspored kurseva za mart 2021.

02.03.2021. – Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training A-VI/1
05.03.2021. – Zaštita morske sredine – Marine Environmental Awareness
08.03.2021.Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu-Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training… A-V/2                                                                  10.03.2021.Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu– Security awareness training for all seafarers A-VI/6-1
10.03.2021. –Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda– Security Training for seafarers with designated security duties A-VI/6                                                                                15.03.2021. –Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training A-VI/1
21.03.2021.Oficir odgovoran za sigurnost broda-Ship Security Officer A-VI/5