B20-Medicinska briga

Osnovne informacije: B20- Vođenje medicinske brige na brodu– Medical care (STCW A-VI/4-2).

Trajanje kursa: Kurs za B20 sertifikat traje 45 sati (5 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija / 16 godina minimum.

Trajanje breveta: B20 brevet (Vođenje medicinske brige na brodu) – ima trajanje za period od 5
godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj nastavni plan obuhvata zahteve STCW konvencije iz 1995. poglavlja VI, odeljak A-V1/4, tablica
A-VI/4-2. Ispunjavanjem minimalnih standarda stručnosti u medicinskoj negi, osposobiti polaznike
kursa da mogu učestvovati u koordiniranim programima medicinske pomoći na brodovima na moru i
pružiti bolesnicima ili povređenima zadovoljavajući standard medicinske nege dok su na brodu.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Prva pomoć,
• Nege o unesrećenim,
 Nega,
 Bolesti,
 Zloupotreba alkohola i droga,
 Nega zubi,
Ginekologija-trudnoća i porođaj,
Medicinska nega o spašenim osobama uključujući pogibiju-hipotermiju i izlaganje hladnoći.

Vođenje medicinske brige na brodu je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.