Centar za pomorce i brodarce planira da u toku 2021. godine uspostavi direktnu saradnju sa kompanijama koje zapošljavaju pomorce kao i off shore kompanijama.

Prijavite se u Centar za pomorce i brodarce