RA- Risk Assessment Course

Osnovne informacije: RA- Risk Assessment Course – Kurs za procenu pomorskog rizika

Trajanje kursa: Kurs za RA- Risk Assessment traje 2 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Ovaj kurs uvodi tehnike analize opasnosti za identifikovanje i procenu opasnosti različitih aktivnosti,
procesa, postupaka i opreme u pomorskoj industriji.
Predavanja na kursu i praktične radionice pružaju učesnicima razumevanje principa rizika (tj.
Gradivnih elemenata potrebnih za efikasnu procenu rizika) i detalja o procesnim koracima koji su
potrebni da bi se uticalo na sveobuhvatnu analizu sigurnosti na radu i opasnosti (JSA i HAZID).
Kurs pruža polaznicima osnovu potrebnu za izvođenje većine procena rizika koje su potrebne
programu upravljanja promenama (MOC) pomorske kompanije.