B19-Prva medicinska pomoć

Osnovne informacije: B19-Pružanje prve medicinske pomoći na brodu – Medical first aid (STCW A-
VI/4-1).

Trajanje kursa: Kurs za B19 sertifikat traje 21 sati (3 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B19 brevet (Pružanje prve medicinske pomoći na brodu) – ima trajanje za period
od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike: da po završetku kursa ukažu prvu medicinsku pomoć u slučaju nesreće ili
bolesti.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
• Neposredno delovanje,
 Sredstva prve pomoći,
 Struktura i funkcija tela,
• Opasnost od trovanja na brodu,
 Ispitivanje bolesnika,
• Povrede kičme,
 Opekotine – oparotine i uticaj hladnoće i vrućine,
• Lomovi i iščašenja kostiju – povrede mišića,
• Medicinska brigu o spašenim uključujući pogibiju – hipotermiju i smrzotine,
 Radiomedicinski saveti,
 Farmakologija,
 Sterilizacija,
Srčani udar – utapanje i gušenje.

Pružanje prve medicinske pomoći na brodu je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.