MARLINS – ENGLESKI

Osnovne informacije: MARLINS-ENGLESKI

Trajanje kursa: Kurs za MARLINS traje 1 dan.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Engleski je radni jezik mora i efikasna komunikacija je presudna za osiguravanje sigurnih i uspešnih
operacija života i rada na moru. Loša komunikacija je osnovni uzrok nesreća u brodskoj industriji.
Marlinsova platforma za e-učenje razvijena je kako bi se osiguralo da pomorci mogu tačno i tečno da
komuniciraju sa ostalim pomorcima i obalnim osobljem.
Marlins test platforma se sprovodi na Marlins test platformi.
Marlins test se može izvoditi na mreži ili u Centru za obuku gde ima svoju učionicu opremljenu svom
potrebnom opremom.