BSRMT – Osnovna obuka pomorstva i upravljanja RIB čamcima

Osnovne informacije: Osnovna obuka pomorstva i upravljanja RIB čamcima-BSRMT- Basic seamanship and rib master training

Trajanje kursa: Kurs za BSRMT traje 3 dana.

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Cilj obuke:
Pomorski zadaci su vitalni za navigaciju i bezbednost na brodu. Seamanship and RIB Master kurs je
dizajniran da obuči početnika da bude kompetentan operater broda i da razume osnove kao što su
bezbednost, rukovanje čamcem, privez, sidrenje, vuča i uključujući teme o pomorstvu kao što su
propisi o sudaru. Mogu se koristiti za potporu većoj jahti, kao putnički brod ili brod za posadu za
upotrebu od jahte do obale, a često se koriste i kao sigurnosni čamci jer su brzi i vrlo upravljivi. RIB se
takođe može koristiti za vuču jahti i drugih plovila ili kao ronilački brod. RIB majstor treba da bude u
potpunosti upoznat sa svojim brodom i sa kim da ga koristi. O tome govori ovaj kurs.