ETO-Oficir za elektrotehniku

Osnovne informacije: ETO-Oficir za elektrotehniku – Electro-tehnical officer A-III/6.

Trajanje kursa: Kurs za ETO sertifikat traje _ sati (_ dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: ETO-Oficir za elektrotehniku – ima trajanje za period od 5 godina od dana
izdavanja.

Cilj obuke:
Ovaj model kursa ima za cilj ispunjavanje obaveznih minimalnih zahteva za znanje, razumevanje i
stručnost u tabeli A-III / 6 STCW.

Za lakše snalaženje, materijal kursa je organizovan u tri različite funkcije prema STCW. Ove funkcije
su:
Funkcija 1: Elektrotehnika, elektronika i automatsko upravljanje na radnom nivou,
Funkcija 2: Održavanje i popravke na radnom,
Funkcija 3: Upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu na radnom nivou.

ETO-Oficir za elektrotehniku je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za
vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i
dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).