B45-Simulator broda i timski rad i upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu-BRM

Osnovne informacije: B45- BRM- Simulator broda i timski rad i upravljanje ljudskim potencijalima na
zapovedničkom mostu– Ship Simulators and Bridge Teamwork.

Trajanje kursa: Kurs za B45-BMR sertifikat traje 40 sati (4 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B45- BRM- Simulator broda i timski rad i upravljanje ljudskim potencijalima na
zapovedničkom mostu – ima trajanje za period od 5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike :

korišćenje mašina i kormila za manevrisanje brodom;
razumevanje uticaja na ponašanje broda ,vetra, struje, plitke vode, i uskih kanala i ukrcanog
broda,
veće razumevanje i svest o efikasnim postupcima na zapovedničkom mostovu i povezivanje
timskog rada i upravljanje ljudskim potencijalima tokom vođenja i upravljanja brodom u
normalnim i vanrednim situacijama,
veća svest i razumevanje dobrog interaktivnog komunikacijskog stila i korist izgradnje
zajedničkog mentalnog modela planiranja putovanja,
 raspodelu, dodelu i određivanje prioriteta među resursima,
 učinkovitu komunikaciju,
 samopouzdanje i rukovođenje,
 stvaranje i održavanje svesti o stvarnom stanju,
 uvažavanje timskog iskustva.

Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznik dobija sertifikat – nema ispita!

BRM- Simulator broda i timski rad i upravljanje ljudskim potencijalima na zapovedničkom mostu je pomorska obuka u
skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske
straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW
Konvencija).