B14-Rad na tankerima za prevoz nafte

Osnovne informacije: B14- Rad na tankerima za prevoz nafte – Advanced Training for Oil Tanker
Cargo Operations (STCW A-V/1-1-2).

Trajanje kursa: Kurs za B14 sertifikat traje 60 sati (6 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija , ima B2 brevet – Osnovna bezbednost na brodu.

Trajanje breveta: B14 brevet (Rad na tankerima za prevoz nafte) – ima trajanje za period od
godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:
Polaznici treba da ispune uslove kursa rad na tankerima za prevoz nafte sa specifičnim zahtevima u
pogledu rukovanja teretom prilikom ukrcaja, iskrcaja kao i brige o teretu tokom putovanja.

Kurs se sastoji od sledećih tema:
 Uvod,
Osnovna svojstva i opasnosti tečnih ugljovodonika,
 Opasnosti,
Sprečavanje zagađenja,
• Izvedbe tankera i oprema,
 Operacije na tankerima,
 Razno,
 Postupci u slučaju nužde,
 Sistem inertnog plina,
 Pranje tankova sirovom naftom.

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet B14 moraju imati
zapovednik, upravitelji mašina, prvi oficiri palube, drugi oficiri stroja i sve osobe s neposrednom
odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vreme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje
tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prevoz nafte.

Rad na tankerima za prevoz nafte je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima
za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim
izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija)
.