Day Skipper (uskoro)

Osnovne informacije: Day Skipper (motor/sailing course)

Trajanje kursa: Kurs za Day Skipper traje 4 dana.

Uslovi upisa: 16 godina, lična karta/pasoš , 1 slika.

Cilj obuke:
Priprema za more, rukovanje brodom, plovidba, pilotaža, pravljenje prolaza, meteorologija, pravila
puta, motori, vanredne situacije, noćno krstarenje.
Sposoban da upravlja motornim čamcem u poznatim morskim vodama po danu.