O nama

Centar za pomorce i brodarce

Picture
Centar za obuku pomoraca “CPB Centar za Pomorce i Brodarce” d.o.o. iz Beograda je prvi centar za obuku pomoraca u Beogradu, počeo sa radom 2016.godine. Centar za obuku pomoraca i brodaraca se bavi stručnim i tehničkim poslovima u oblasti obuke i osposobljavanja pomoraca za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u skladu sa zahtevima STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašcenja za članove posade broda. Centar za obuku pomoraca ima višegodišnju tradiciju u obuci pomoraca na nivou koji pomorcima omogućava nesmetano ukrcavanje i rad na brodovima bilo koje brodske kompanije na svetu. Kroz ovaj Centar prošlo je preko 1000 kandidata na pripremama za oficire palube i mašine, belo osoblje raznih sertifikata za polaznike obuka za sticanje osnovnih i posebnih ovlašćenja, shodno zahtevima STCW Konvencije i IMO model kurseva. Naši predavači i instruktori su kapetani duge plovidbe, upravitelji mašina ili pak diplomirani inženjeri odnosnih struka (pomorski promet – nautički smer, meteorologija i okeanografija, hemijska tehnologija, zaštita od požara, geofizika, mašinstvo i brodomašinstvo, brodogradnja), doktori medicine itd. Svi oni, pored neupitne stručnosti i velikog iskustva u svojim strukama, izuzetno su motivisani i predani u nameri prenošenja svojih znanja i veština na polaznike.Centar je opremljen savremenim edukativnim sredstvima, knjigama i pomagalima. Nautički i brodomašinski simulatori, kompjuteri, bazen za izvođenje praktičnih treninga, protivpožarni poligoni , medicinska pomagala itd . Centar za obuku pomoraca obuke održava prema preporukama IMO Model Courses.

Sertifikati

Subscribe

to our newsletter

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials.

Galerija naših kurseva

Picture

Prijavite se u Centar za pomorce i brodarce