OS-Pomorac u službi palube (kormilar)

Osnovne informacije: OS – Pomorac u službi palube-Kormilar (STCW A-II/5) – Able Seafarer Deck.

Trajanje kursa: Kurs za OS-( Kormilar) sertifikat traje 40 sati (4 dana).

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: OS- Pomorac u službi palube-Kormilar (STCW A-II/5) – ima trajanje za period od

5 godina od dana izdavanja.

Cilj obuke:

Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:

upravljaju brodom i izvršavaju naredbe za kormilarenje na engleskom jeziku,

pažljivo osmatraju tokom straže, pravilno vrše smenu straže, realizuju stražu i vrše
primopredaju straže,

se upoznaju sa osnovnim elementima broda i da poznaju dužnosti u slučaju opasnosti i
koriste opremu koja se koristi u slučaju nužde,

manevrišu, upravljaju brodom i izbegavaju sudare na moru,

koriste opremu za zaštitu na radu.

Pomorac u službi palube-Kormilar je pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune – STCW Konvencija).