B2-Osnovna bezbednost na brodu

bezbednost na brodu

Osnovne informacije: B2-Osnovna bezbednost na brodu– Basic safety training (STCW A-VI/1).

Trajanje kursa: Kurs za B2 sertifikat traje 55 sati (6 dana).

Kurs se sastoji od četiri dela:
 Lično preživljavanje na moru – STCW A-VI/1-1
 Osnove protivpožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
 Pružanje prve medicinske pomoći – STCW A-VI/1-3
 Lična sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Uslovi upisa: pasoš, 1 fotografija.

Trajanje breveta: B2 brevet (Osnovna sigurnost na brodu) – ima trajanje za period od 5 godina od
dana izdavanja.

Cilj obuke:
Osposobiti polaznike da po završetku kursa mogu da:

• prežive na moru u slučaju napuštanja broda,

• smanje opasnosti od pojave požara,

• preuzmu hitne akcije u slučaju nailaženja na nesreću ili hitan slučaj,

• se pridržavaju postupaka za slučaj opasnosti,

• posmatraju,proučavaju i primene bezbedne radnje iz prakse i efikasno komuniciraju sa drugim članovima posade broda,lučkim

   kapetanijama i   brodarskim -kompanijama i dr.

Obuka obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu.
 Praktični delovi obuke: napuštanje broda, gašenje požara, pružanje neposredne prve
medicinske pomoći.
 Teorijska nastava odvija se u moderno opremljenim učionicama, u skladu sa
preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Važnost breveta B2:
B2 brevet (svedočanstvo) Osnovna sigurnost na brodu je obavezan preduslov za ukrcaj na brod,
platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava!

Osnovna bezbednost na brodu je obavezna pomorska obuka u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o
standardima za vršenje obuke, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa
naknadnim izmenama i dopunama (uključujući 2010 Manila dopune- STCW Konvencija)
.