Priručnik za upravljača čamcem kategorije B

Priručnik je namenjen licima koja žele da se osposobe za upravljača čamcem kategorije B.
Osim tema predviđenih programom stručnog ispita za upravljača čamcem
kategorije B,u priručniku su obrađene teme koje obuhvataju pomorsku plovidbu čime polaznici obuke
stiču znanja i potrebne veštine za sigurnu plovidbu morem..
Knjigu mozete naruciti putem telefona, putem mejla, nase FB strane
ili Instagrama